Investičný proces

Máme overený a transparentný investičný proces

Predbežné posúdenie
Analýza a stretnutie
s vedením
CVI - Potvrdenie
záujmu
Dokumentácia
a finalizácia transakcie
CVI - Rozhodnutie
investičného výboru
Vyjednávanie
podmienok
CVI - Poskytnutie
prostriedkov
Monitorovanie
investícií
Splatenie investície
spoločnosťou

3 až 10 týždňov do distribúcie peňazí