Mezzanine

  • Najflexibilnejší druh financovania, ktoré ponúkajú fondy spravované spoločnosťou CVI
  • Umožňuje akceptáciu rizika mimo štandardného dlhového financovania Prejavuje sa to, medzi iným, v zdrojoch splácania, keďže je možné splácať okrem peňažných tokov aj z refinancovania, predaja aktív alebo celej spoločnosti
  • Toto financovanie je najčastejšie poskytované na obdobie do 5 rokov
  • Slúži na účely, akými sú investície, akvizície, výkupy, rekapitalizácie, reštrukturalizácie alebo financovanie projektov
  • Prípustná je čiastočná kapitalizácia úrokov (Payment-In-Kind) a splatenie celkovej sumy na konci financovaného obdobia
  • Náklady kapitálu môžu okrem úrokov zahŕňať aj podiely na zisku/hodnote spoločnosti