Realizujeme flexibilné  financovanie
na Slovensku a v strednej Európe

Sme investorom, partnerom v podnikaní

Ponúkame individuálne prispôsobené riešenia

Ponúkame rôznorodé finančné nástroje

Riešime širokú škálu kapitálových potrieb

Poskytujeme financovanie rôznym odvetviam

Podporujeme spoločnosti zo strednej a východnej Európy

Ponúkame rôzne riešenia financovania

 • Sme partnerom, ktorý umožňuje flexibilné uspôsobenie finančnej štruktúry spoločnosti
 • Spolupracujeme so súkromnými, finančnými aj strategickými investormi
 • Máme pripravený kapitál a vhodné nástroje na individuálnu analýzu každej situácie
 • Seniorný dlh
  • Alternatíva vočá bankovému financovaniu, ktorá je charakteristická vyššou flexibilitou a rýchlosťou - v priemere 3-10 týždňov na uvoľnenie prostriedkov
  • Možnosť poskytnutia kapitálu už od 2 miliónov EUR
  • Seniorný dlh môže byť použitý na investície do dlhodobého majetku, prevzatie iných spoločností alebo jednoducho na posilnenie pracovného kapitálu v čase rýchleho rastu podnikania.
  • Financovanie je dostupné pre podnikateľov so stabilnou operačnou situáciou a s pravidelným generovaním finančných tokov (pripravených ako zdroj obsluhy dlhu)
  • Splatenie financovania je možné v jednej splátke na konci financovaného obdobia. Umožňuje to využívať finančné prostriedky počas celého obdobia financovania bez nutnosti pravidelného splácania (v prípade že je to pre spoločnosť zaujímavé)
  • Obdobie financovania zvyčajne neprekračuje 5 rokov
  • Zabezpečením financovania sú aktíva spoločnosti

   

 • Podriadený dlh
  • Financovanie, ktoré je využívané ako dodatočný zdroj financovania (napr. bankového financovania)
  • Tento dlh môže byť podriadený z hľadiska splácania a záruk vo vzťahu k iným finančným subjektom
  • Umožňuje financovanie ďalšieho rozvoja podnikania bez nutnosti získavania externých kapitálových investorov a zmeny vo vlastníckej štruktúre
  • Môže byť použitý na investície, akvizície, posilnenie pracovného kapitálu, vyplácanie dividend alebo výkup vlastných akcií
  • Ponúka flexibilitu podmienok, vrátane kapitalizácie časti úrokov (tzv. PIK alebo Payment-In-Kind)
  • Zdrojom splatenia financovania, zvyčajne do 5 rokov, sú operačné toky s možnosťou splatenia na konci financovaného obdobia

   

 • Dlh typu „unitranche“
  • Ideálne riešenie pri časových alebo štrukturálnych obmedzeniach. Umožňuje využiť seniorný a podradený dlh v jedinom komplexnom financovaní, ktoré je celé poskytnuté fondami manažovanými spoločnosťou CVI
  • Zjednodušuje proces získavania financovania nových projektov alebo optimalizáciu existujúcej finančnej štruktúry
  • Umožňuje nahradiť viacerých dodávateľov rôznych foriem financovania jedným solídnym partnerom
  • Získané prostriedky môžu byť použité na refinancovanie existujúcich záväzkov, akvizície, posilnenie pracovného kapitálu alebo rekapitalizáciu
  • Splácanie je realizované z aktuálnych tokov v splátkovej alebo balónovej forme do 5 rokov
  • Zabezpečením je majetok a akcie/podiely financovanej spoločnosti

 • Mezzanine
  • Najflexibilnejší druh financovania, ktoré ponúkajú fondy spravované spoločnosťou CVI
  • Umožňuje akceptáciu rizika mimo štandardného dlhového financovania Prejavuje sa to, medzi iným, v zdrojoch splácania, keďže je možné splácať okrem peňažných tokov aj z refinancovania, predaja aktív alebo celej spoločnosti
  • Toto financovanie je najčastejšie poskytované na obdobie do 5 rokov
  • Slúži na účely, akými sú investície, akvizície, výkupy, rekapitalizácie, reštrukturalizácie alebo financovanie projektov
  • Prípustná je čiastočná kapitalizácia úrokov (Payment-In-Kind) a splatenie celkovej sumy na konci financovaného obdobia
  • Náklady kapitálu môžu okrem úrokov zahŕňať aj podiely na zisku/hodnote spoločnosti

   

 • Konvertibilný dlh a private equity
  • Fondy spravované spoločnosťou CVI môžu investovať do dlhu konvertibilného na vlastný kapitál alebo priamo do kapitálu (podiely alebo akcie) danej spoločnosti
  • Pri priamych investíciách do kapitálu (typu „private equity”) máme zvyčajne menšinové podiely, čím ponechávame operačné riadenie spoločnosti v rukách väčšinových akcionárov
  • Máme investičný horizont od 3 do 5 rokov a očakávame dohodu dopredu navrhnutej výstupnej cesty
  • Pri transakciách takého druhu dokážeme poskytnúť prostriedky od 1 milióna EUR, a taktiež ich môžeme kombinovať s mezanínovým dlhom

 • Špeciálne situácie
  • Fondy spravované spoločnosťou CVI môžu tiež poskytnúť financovanie spoločnostiam, ktoré sa nachádzajú v ťažkej likviditnej situácii alebo reštrukturalizácii
  • Kľúčovú úlohu v takýchto transakciách zohrávajú dostupné zábezpeky
  • Spoločnosť CVI je schopná sa angažovať v komplexných procesoch reštrukturalizácie, napr. odkúpením dlhov od bánk alebo dodávateľov, ktorí chcú uvoľniť svoje prostriedky bez čakania na úspešné ukončenie procesu reštrukturalizácie
  • V takýchto prípadoch môže mať financovanie poskytnuté prostredníctvom fondov spravovaných spoločnosťou CVI charakter dlhu ako aj private equity a je vždy individuálne prispôsobené danej situácii

   

Rôzne ciele – jeden zdroj kapitálu
Kontaktujte nás