Vyplácanie dividend

Získavanie dlhových prostriedkov na vyplácanie dividend súkromným vlastníkom alebo inštitúciám (napr. fondy private equity) sa používa v spoločnostiach so stabilnými hotovostnými tokmi a s overeným podnikateľským modelom. Investori využívajú tento mechanizmus na získanie časti prostriedkov investovaných do spoločnosti. CVI je schopná ponúknuť komplexné riešenie, ktoré zahŕňa napr. vyplácanie dividend a refinancovanie, ktoré umožňuje prispôsobiť kapitálovú štruktúru aktuálnym potrebám spoločnosti