Výkup spoločníkov / akcionárov

Stáva sa, že rôzne situácie spojené s rozvojom podnikania alebo osobné plány si od spoločníkov vyžadujú zmenu vlastníckej štruktúry. V CVI máme nástroje, ktoré umožňujú financovanie výkupu spoločníkov v súkromnej spoločnosti, ako aj financovanie výzvy na predaj akcií spoločnosti registrovanej na burze cenných papierov. Na financovanie výkupu spoločníkov alebo akcionárov môžeme ponúknuť nástroje dlhového financovania alebo „private equity” s možnosťou akvizície menšinového podielu.