Pracovný kapitál

Zabezpečenie vhodnej úrovne pracovného kapitálu je dôležitým prvkom rozvoja podnikania, obzvlášť v spoločnostiach, ktoré očakávajú rýchle tempo rastu, majú dlhé výrobné cykly, sú závislé od sezónneho predaja alebo vyžadujú flexibilnosť v termínoch splatnosti pre dodávateľov a odberateľov. Fondy pod správou CVI financujú potreby spojené s pracovným kapitálom prostredníctvom seniorného dlhu alebo iných nástrojov.