Investičné výdavky

Fondy pod správou CVI financujú investičné výdavky spojené s rozvojom služieb alebo produktov, posilnením výrobnej kapacity, zväčšovaním skladovacích plôch atď. Forma financovania závisí od existujúceho zadlženia spoločnosti. CVI môže ponúknuť flexibilný prístup pridaním dlhu vo forme podriadeného financovania, refinancovaním celej štruktúry vo forme „unitranche” alebo ako dodatočného projektu so zabezpečením na existujúcom základe iných aktív.