Fúzie a akvizície

Pri financovaní fúzií a akvizícií je štruktúra financovania fondami spravovanými spoločnosťou CVI závislá od faktorov ako napr. plánovaný vlastný vklad investora, cieľový podiel kupujúceho v kapitále preberanej spoločnosti, existujúca štruktúra zadlženia. CVI má skúsenosti aj so zahraničnými akvizíciami. Podporujeme vedenie spoločnosti pri manažérskych výkupoch. Financujeme realizáciu stratégií „buy & build”. V transakciách fúzií a akvizícií môžeme tiež zvážiť angažovanie sa ako investora typu „private equity”, kúpou minoritných podielov.