Finančné reštrukturalizácie

Spoločnosť CVI je schopná sa angažovať v komplexných procesoch reštrukturalizácie napr. odkúpením dlhov od bánk alebo dodávateľov, ktorí chcú uvoľniť svoje prostriedky bez čakania na úspešné ukončenie procesu reštrukturalizácie. V zložitej likviditnej situácii alebo reštrukturalizácii zohrávajú hlavnú úlohu dostupné zábezpeky. V takýchto prípadoch môže mať financovanie poskytnuté prostredníctvom fondov spravovaných spoločnosťou CVI charakter dlhu, ako aj private equity a je vždy individuálne prispôsobené danej situácii.