Realizujeme flexibilné  financovanie
na Slovensku a v strednej Európe

Sme investorom, partnerom v podnikaní

CVI sa vyznačuje rýchlosťou a flexibilitou fungovania. Je to možné vďaka tímu s rôznorodými, medzinárodnými a odbornými skúsenosťami, získanými v renomovaných inštitúciách vrátane investičných fondov, transakčných poradenských spoločností, investičných bankách, spoločnostiach strategického poradenstva, ako aj operačných spoločností. Našou charakteristickou vlastnosťou je znalosť trhu a viacerých hospodárskych odvetví.

Ponúkame individuálne prispôsobené riešenia

Ponúkame rôznorodé finančné nástroje

Riešime širokú škálu kapitálových potrieb

Poskytujeme financovanie rôznym odvetviam

Podporujeme spoločnosti zo strednej a východnej Európy

Prečo CVI
Rôzne ciele – jeden zdroj kapitálu
Kontaktujte nás