Plata dividendelor / recapitalizare

Utilizarea finanțării suplimentare pentru a finanța plata divedendelor către investitorii individuali sau instituționali este de obicei folosită în societăți caracterizate de fluxuri de numerar stabile și de modele de afaceri solide. Investitorii folosesc acest mecanism pentru a recupera o parte din capitalul investit. CVI este capabilă să ofere o gamă complet de soluții pentru aceste scopuri.