Patrick Bekic
Patrick Bekic
Analyst

Przed dołączeniem do CVI, Patrick zdobył doświadczenie w bankowości inwestycyjnej i private equity w Rothschild & Co i CEE Equity Partners. Ukończył również staż w Deloitte w zespole doradztwa finansowego. Patrick jest absolwentem kierunku Finanse i Rachunkowość Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Spędził także semestr na uniwersytecie w St. Gallen. Patrick biegle włada językiem angielskim, chorwackim, polskim, francuskim i niemieckim.