Marta Czechowicz
Marta Czechowicz
Risk Manager

12 lat na rynku kapitaƂowym w IFM Global Funds