Polityka informacyjna w zakresie adekwatności kapitałowej

Pobierz
Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej oraz sprawozdanie finansowe za rok 2020

Pobierz
Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej oraz sprawozdanie finansowe za rok 2019

Pobierz
Informacje, o których mowa w art. 110w ust. 1, 4, 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi za rok 2020

Pobierz
Informacje, o których mowa w art. 110w ust. 1, 4, 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi za rok 2019

Pobierz
Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej oraz sprawozdanie finansowe za rok 2018

Pobierz
Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej oraz sprawozdanie finansowe za rok 2017

Pobierz
Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej oraz sprawozdanie finansowe za rok 2016

Pobierz
Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej oraz sprawozdanie finansowe za rok 2015

Pobierz
Sprawozdanie z realizacji Polityki zaangażowania w 2020 roku

Pobierz