Usługi finansowe: pożyczkodawca

Opis firmy:

  • Wiodący pożyczkodawca w CEE
  • Portfolio produktowe obejmowało pożyczki miesięczne, 12-miesieczne oraz linie kredytowe dla konsumentów

Cel finansowania:

  • Firma w oparciu o silne fundamenty jest na dobrej drodze, aby zostać pożyczkodawcą operującym w formule one-click. Celem firmy jest wykorzystanie algorytmów i machine learning do szybkiej oceny ryzyka kredytowego klientów

Charakterystyka instrumentu:

  • Finansowanie senior na poziomie holdco udzielane spółkom operacyjnym na sfinansowanie akcji kredytowej
  • Zapadalność: 3 lata
  • Odsetki: gotówkowe
  • Kowenanty: ND/Equity, portfolio quality ratio

Parametry transakcji

Kwota: 5 milionów EUR

Data: 2017

Typ finansowania: senior

Cel finansowania: działalność pożyczkowa