Ochrona zdrowia: sieć szpitali

Opis firmy:

  • Wiodący operator prywatnych szpitali w Polsce
  • Regularne, powtarzalne i stabilne przychody (>90% przychodów opartych na długoterminowych kontraktach) z wysoką konwersją zysku na gotówkę

Cel finansowania:

  • Wykup pasywnych udziałowców

Charakterystyka instrumentu:

  • Finansowanie senior
  • Zapadalność: 4 lata
  • Odsetki: Komponent gotówkowy + PIK
  • Zabezpieczenie: zastaw na udziałach oraz poręczenie od spółek zależnych (szpitali)

Parametry transakcji

Kwota: 5 milionów EUR

Data: 2015

Typ finansowania: senior

Cel finansowania: wykup udziałowców