Nieruchomości: grupa deweloperska

Opis firmy:

  • Grupa deweloperska zbudowana z dewelopera, biura architektonicznego oraz generalnego wykonawcy
  • Grupa ma duże doświadczenie w akwizycjach i integracji podmiotów

Cel finansowania:

  • Spółka planowała przejęcie kilku konkurentów na rynkach, na których działa oraz stworzyć platformę do konsolidacji na kolejne rynki
  • Poziom finansowania był za wysoki dla banków, a jednocześnie akcjonariusze chcieli zachować 100% kontroli

Charakterystyka instrumentu:

  • Finansowanie senior (pełne refinansowanie banków)
  • Zapadalność: 4 lata
  • Odsetki: gotówkowe, płatne co pół roku
  • Pełen pakiet zabezpieczeń
  • Kowenanty finansowe gwarantujące swobodną działalność operacyjną

Parametry transakcji

Kwota: 25 milionów PLN

Data: 2017

Typ finansowania: senior

Cel finansowania: kapitał obrotowy (m.in. bank ziemi)