Hotele i rozrywka: właściciel obiektu hotelowo-rozrywkowego

Opis firmy:

  • Bardzo dobrze zlokalizowane centrum hotelowo-rekreacyjne
  • Stabilne wyniki operacyjne, realizacja założonych prognoz
  • Doświadczony zarząd o uznanej renomie

Cel finansowania:

  • Refinansowanie obecnego zadłużenia na różnych poziomach grupy pozwalający na wydłużenie horyzontu inwestycyjnego i poszerzenie działalności

Charakterystyka instrumentu:

  • Finansowanie senior
  • Zapadalność: 5 lat
  • Odsetki gotówkowe
  • Zabezpieczenie: nieruchomości, zastaw na przedsiębiorstwie, udziały, gwarancja udziałowców

Parametry transakcji

Kwota: 93 miliony PLN

Data: 2017

Typ finansowania: senior

Cel finansowania: refinansowanie