CVI jest liderem na rynku private debt w CEE

CVI to niezależna firma inwestycyjna obecna na rynku od 2012, skupiająca się na inwestycjach w Europie Środkowo-Wschodniej

CVI zarządza 7 funduszami inwestycyjnymi o łącznej wartości AUM prawie 4 mld PLN (grudzień 2020 r.)

CVI zapewnia elastyczne rozwiązania finansowe dla MŚP, które zaspokajają szeroki zakres potrzeb kapitałowych (np. wydatki inwestycyjne, kapitał obrotowy, LBO, refinansowanie, dokapitalizowanie i restrukturyzacje)

CVI odegrał ważną rolę w rozwoju rynku długu prywatnego w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, inwestując ponad 9,9 mld PLN w 9 krajach Europy Środkowo-Wschodniej w ponad 600 prywatnych transakcjach dłużnych

CVI jest aktywnym inwestorem w regionie (50-100 inwestycji rocznie w prywatne spółki)

O nas

2012

Rozpoczęcie działalności

~4 mld PLN

Aktywa pod zarządzaniem

9.9 mld PLN

Zainwestowane w formule private debt

600+

Inwestycji typu private debt

9

Krajów CEE z inwestycjami CVI

16

Osób w zespole inwestycyjnym

W co inwestujemy

7

Funduszy inwestujących w różne strategie