Sytuacje specjalne

  • Fundusze zarządzane przez CVI mogą również dostarczyć finansowanie dla podmiotów będących w trudnej sytuacji płynnościowej czy też w restrukturyzacji
  • Kluczową rolę w tych transakcjach odgrywają dostępne zabezpieczenia
  • CVI jest w stanie zaangażować się w kompleksowe procesy restrukturyzacyjne doprowadzając np. do skupu długów od banków czy dostawców, którzy chcą uwolnić swoje środki nie czekając na powodzenie procesu restrukturyzacyjnego
  • W takich przypadkach finansowanie dostarczane przez fundusze zarządzane przez CVI może mieć charakter długu jak i private equity i jest zawsze indywidualnie dopasowane do danej sytuacji