Mezzanine

  • Najbardziej elastyczny rodzaj finansowania oferowanego przez fundusze zarządzane przez CVI
  • Umożliwia akceptację ryzyka poza standardowe finansowanie dłużne. Przejawia się to m.in. w źródłach spłaty, gdzie oprócz przepływów pieniężnych, możliwa jest też spłata z refinansowania, ze sprzedaży aktywów lub całego przedsiębiorstwa
  • Finansowanie to zazwyczaj udzielane jest na okres do 5 lat
  • Służy takim celom jak inwestycje, przejęcia, wykupy, rekapitalizacje, restrukturyzacje czy finansowanie projektowe
  • Dopuszczalne jest częściowe kapitalizowanie odsetek (Payment-In-Kind) i spłata całości na koniec okresu finansowania
  • Możliwe jest również częściowe rozliczenie poprzez warranty lub inne instrumenty kapitałowe