Dług konwertowalny i private equity

  • Fundusze zarządzane przez CVI mogą również zainwestować w dług konwertowalny na kapitał lub bezpośrednio w kapitał (udziały lub akcje) danego przedsiębiorstwa
  • W inwestycjach bezpośrednio w kapitał (typu private equity”) obejmujemy zazwyczaj pakiety mniejszościowe, pozostawiając operacyjne zarządzanie spółką w rękach udziałowców większościowych
  • Posiadamy horyzont inwestycyjny od 3 do 5 lat i oczekujemy uzgodnienia z góry proponowanej ścieżka wyjścia
  • W tego typu transakcjach jesteśmy w stanie dostarczyć środki od kilkunastu do kilkudziesięciu mln złotych