Dług typu „unitranche”

  • Idealne rozwiązanie przy ograniczeniach czasowych lub strukturalnych. Pozwala na zaciągnięcie długu senioralnego i podporządkowanego w pojedynczym finansowaniu, w całości dostarczanym przez CVI
  • Ułatwia proces pozyskiwania finansowania na nowe projekty lub optymalizację istniejącej struktury finansowej
  • Pozwala na zastąpienie jednym, solidnym partnerem wielu dostawców różnych form finansowania
  • Pozyskane środki mogą być wykorzystane na refinansowanie istniejących zobowiązań, przejęcia, wzmocnienie kapitału obrotowego czy też rekapitalizacje
  • Spłata następuje z bieżących przepływów w okresie do 5 lat w formie ratalnej lub balonowej
  • Zabezpieczeniem jest majątek finansowanego przedsiębiorstwa