Dług senioralny

  • Alternatywa dla finansowania bankowego charakteryzująca się elastycznością oraz szybkością – średnio 3-10 tygodni do uruchomienia środków
  • Możliwe dostarczenie kapitału już od kwoty 10mln PLN
  • Dług senioralny może zostać wykorzystany na inwestycje, przejęcia przedsiębiorstw czy po prostu wzmocnienie kapitału obrotowego w okresach szybkiego wzrostu biznesu
  • Finansowanie dostępne jest dla przedsiębiorstw o stabilnej sytuacji operacyjnej i posiadających regularne przepływy pieniężne (są one źródłem obsługi długu)
  • Spłata kwoty głównej finansowania jest możliwa w jednej racie na koniec okresu finansowania. Pozwala to na akumulację środków pieniężnych lub wzrost kapitału obrotowego w spółce
  • Zazwyczaj okres finansowania nie przekracza 5 lat
  • Zabezpieczeniem finansowania są aktywa przedsiębiorstwa