Dług podporządkowany

  • Finansowanie wykorzystywane jako dodatkowe źródło finansowania (np. finansowania bankowego)
  • Dług ten jest podporządkowany w zakresie spłaty i zabezpieczeń w stosunku do innych finansujących
  • Pozwala sfinansować dalszy rozwój biznesu bez konieczności pozyskania zewnętrznych inwestorów kapitałowych i zmiany struktury właścicielskiej
  • Może zostać wykorzystany na inwestycje, przejęcia, wzmocnienie kapitału obrotowego, wypłatę dywidendy lub skup akcji własnych
  • Oferuje elastyczność obsługi, umożliwiając kapitalizowanie części odsetek (Payment-In-Kind)
  • Źródłem spłaty, zwyczajowo w okresie do 5 lat, są przepływy operacyjne, z możliwością spłaty na koniec okresu finansowania