Zapewniamy elastyczne
finansowanie w regionie CEE

Jesteśmy inwestorem, partnerem w biznesie

 

Proponujemy indywidualnie dobrane rozwiązania

Oferujemy różnorodne instrumenty finansowe

Adresujemy szeroki wachlarz potrzeb kapitałowych

Dostarczamy finansowanie dla różnych branż

Wspieramy spółki z regionu CEE

Proponujemy zróżnicowane instrumenty finansowe

 • Jesteśmy partnerem umożliwiającym elastyczne dopasowanie struktury finansowej przedsiębiorstwa
 • Wspólpracujemy z inwestorami prywatnymi, finansowymi oraz branżowymi
 • Posiadamy kapitał i odpowiednie narzędzia, aby każdą sytuację przanalizować w sposób indywidualny
 • Dług senioralny
  • Alternatywa dla finansowania bankowego charakteryzująca się elastycznością oraz szybkością – średnio 3-10 tygodni do uruchomienia środków
  • Możliwe dostarczenie kapitału już od kwoty 10mln PLN
  • Dług senioralny może zostać wykorzystany na inwestycje, przejęcia przedsiębiorstw czy po prostu wzmocnienie kapitału obrotowego w okresach szybkiego wzrostu biznesu
  • Finansowanie dostępne jest dla przedsiębiorstw o stabilnej sytuacji operacyjnej i posiadających regularne przepływy pieniężne (są one źródłem obsługi długu)
  • Spłata kwoty głównej finansowania jest możliwa w jednej racie na koniec okresu finansowania. Pozwala to na akumulację środków pieniężnych lub wzrost kapitału obrotowego w spółce
  • Zazwyczaj okres finansowania nie przekracza 5 lat
  • Zabezpieczeniem finansowania są aktywa przedsiębiorstwa • Dług podporządkowany
  • Finansowanie wykorzystywane jako dodatkowe źródło finansowania (np. finansowania bankowego)
  • Dług ten jest podporządkowany w zakresie spłaty i zabezpieczeń w stosunku do innych finansujących
  • Pozwala sfinansować dalszy rozwój biznesu bez konieczności pozyskania zewnętrznych inwestorów kapitałowych i zmiany struktury właścicielskiej
  • Może zostać wykorzystany na inwestycje, przejęcia, wzmocnienie kapitału obrotowego, wypłatę dywidendy lub skup akcji własnych
  • Oferuje elastyczność obsługi, umożliwiając kapitalizowanie części odsetek (Payment-In-Kind)
  • Źródłem spłaty, zwyczajowo w okresie do 5 lat, są przepływy operacyjne, z możliwością spłaty na koniec okresu finansowania

 • Dług typu „unitranche”
  • Idealne rozwiązanie przy ograniczeniach czasowych lub strukturalnych. Pozwala na zaciągnięcie długu senioralnego i podporządkowanego w pojedynczym finansowaniu, w całości dostarczanym przez CVI
  • Ułatwia proces pozyskiwania finansowania na nowe projekty lub optymalizację istniejącej struktury finansowej
  • Pozwala na zastąpienie jednym, solidnym partnerem wielu dostawców różnych form finansowania
  • Pozyskane środki mogą być wykorzystane na refinansowanie istniejących zobowiązań, przejęcia, wzmocnienie kapitału obrotowego czy też rekapitalizacje
  • Spłata następuje z bieżących przepływów w okresie do 5 lat w formie ratalnej lub balonowej
  • Zabezpieczeniem jest majątek finansowanego przedsiębiorstwa

   

 • Mezzanine
  • Najbardziej elastyczny rodzaj finansowania oferowanego przez fundusze zarządzane przez CVI
  • Umożliwia akceptację ryzyka poza standardowe finansowanie dłużne. Przejawia się to m.in. w źródłach spłaty, gdzie oprócz przepływów pieniężnych, możliwa jest też spłata z refinansowania, ze sprzedaży aktywów lub całego przedsiębiorstwa
  • Finansowanie to zazwyczaj udzielane jest na okres do 5 lat
  • Służy takim celom jak inwestycje, przejęcia, wykupy, rekapitalizacje, restrukturyzacje czy finansowanie projektowe
  • Dopuszczalne jest częściowe kapitalizowanie odsetek (Payment-In-Kind) i spłata całości na koniec okresu finansowania
  • Możliwe jest również częściowe rozliczenie poprzez warranty lub inne instrumenty kapitałowe

   

 • Dług konwertowalny i private equity
  • Fundusze zarządzane przez CVI mogą również zainwestować w dług konwertowalny na kapitał lub bezpośrednio w kapitał (udziały lub akcje) danego przedsiębiorstwa
  • W inwestycjach bezpośrednio w kapitał (typu private equity”) obejmujemy zazwyczaj pakiety mniejszościowe, pozostawiając operacyjne zarządzanie spółką w rękach udziałowców większościowych
  • Posiadamy horyzont inwestycyjny od 3 do 5 lat i oczekujemy uzgodnienia z góry proponowanej ścieżka wyjścia
  • W tego typu transakcjach jesteśmy w stanie dostarczyć środki od kilkunastu do kilkudziesięciu mln złotych

   

 • Sytuacje specjalne
  • Fundusze zarządzane przez CVI mogą również dostarczyć finansowanie dla podmiotów będących w trudnej sytuacji płynnościowej czy też w restrukturyzacji
  • Kluczową rolę w tych transakcjach odgrywają dostępne zabezpieczenia
  • CVI jest w stanie zaangażować się w kompleksowe procesy restrukturyzacyjne doprowadzając np. do skupu długów od banków czy dostawców, którzy chcą uwolnić swoje środki nie czekając na powodzenie procesu restrukturyzacyjnego
  • W takich przypadkach finansowanie dostarczane przez fundusze zarządzane przez CVI może mieć charakter długu jak i private equity i jest zawsze indywidualnie dopasowane do danej sytuacji
Różne cele - jedno źródło finansowania
Sprawdź nasze branże