Wypłaty dywidend

Pozyskanie środków dłużnych w celu wypłaty jednorazowej dywidendy do właścicieli prywatnych czy też instytucjonalnych (np. funduszy private equity) są stosowane w spółkach cechujących się stabilnymi przepływami gotówkowymi i o sprawdzonym modelu biznesowym. Inwestorzy wykorzystują ten mechanizm w celu odzyskania części środków zainwestowanych spółkę. CVI jest w stanie zaproponować kompleksowe rozwiązania łączące np. wypłaty dywidend oraz refinansowania, pozwalające dostosować strukturę kapitałową do bieżących potrzeb przedsiębiorstwa