Wykupy wspólników / akcjonariuszy

Zdarza się, że różne sytuacje związane z rozwojem biznesu, czy też plany osobiste wymagają od wspólników zmiany struktury kapitałowej. W CVI posiadamy narzędzia pozwalające na sfinansowanie zarówno wykupu wspólników w spółce prywatnej jak i również umożliwiające sfinansowanie wezwania do sprzedaży akcji spółki notowanej na giełdzie. Aby sfinansować wykupy wspólników czy też akcjonariuszy możemy zaproponować instrumenty finansowania dłużnego oraz typu „private equity” z możliwością objęcia udziałów mniejszościowych.