Wydatki inwestycyjne

CVI finansuje wydatki inwestycyjne związane z rozwojem usługi bądź produktu, wzmocnieniem mocy produkcyjnych, powiększeniem powierzchni magazynowej etc. Forma finansowania zależy od istniejącego zadłużenia w przedsiębiorstwie. CVI może zaoferować elastyczne podejście dodając zadłużenie w formie finansowania podporządkowanego, refinansując całą strukturę w formie „unitranche” albo analizując przedsięwzięcie jako osobny projekt z zabezpieczeniem na istniejącej bazie innych aktywów.