Restrukturyzacje finansowe

CVI jest w stanie zaangażować się w kompleksowe procesy restrukturyzacyjne i np. w ich ramach doprowadzić do skupu długów od banków czy dostawców, którzy chcą uwolnić swoje środki nie czekając na powodzenie procesu restrukturyzacyjnego. W trudnej sytuacji płynnościowej czy też w restrukturyzacji kluczową rolę odgrywają dostępne zabezpieczenia. W takich przypadkach finansowanie dostarczane przez fundusze zarządzane przez CVI może mieć charakter długu jak i private equity i jest zawsze indywidualnie dopasowane do danej sytuacji.