Refinansowanie istniejącego zadłużenia

Proces refinansowania zadłużenia polega na zastąpieniu istniejącego finansowania (często dostarczanego przez różne instytucje finansowe), nowym finansowaniem dostosowanym do potrzeb spółki. W wielu przypadkach refinansowanie odbywa się przy okazji wejścia nowego inwestora do spółki i zredefiniowania przez niego planów strategiczno-rozwojowych. W ramach nowego pakietu finansowania, CVI może zaproponować rozwiązania typu „unitranche” albo długu podporządkowanego, z pakietem kowenantów adresującym aktualne potrzeby przedsiębiostwa.