Kapitał obrotowy

Zapewnienie odpowiedniego poziomu kapitału obrotowego jest istotnym elementem rozwoju biznesu, szczególnie w przedsiębiorstwach spodziewających się szybkiego tempa wzrostu, posiadających długie cykle produkcyjne, wyeksponowanych na sezonowość sprzedaży albo wymagających elastyczności w terminach płatności dla dostawców i odbiorców. CVI finansuje potrzeby związane z kapitałem obrotowym poprzez dług senioralny.