Fuzje i przejęcia

Przy finansowaniu fuzji i przejęć struktura zaproponowanego przez CVI finansowania zależy od takich czynników jak np. planowany wkład własny inwestora, docelowy udział kupującego w kapitale spółki przejmowanej, istniejąca struktura zadłużenia. CVI ma doświadczenie w akwizycjach zarówno w Polsce jaki i za granicą. Wspieramy zarządy spółek w wykupach menedżerskich. Finansujemy realizację strategii „buy & build”. W transakcjach fuzji i przejęć możemy również rozważyć zaangażowanie jako inwestor typu „private equity”, obejmując udziały mniejszościowe.