Marta Czechowicz
Marta Czechowicz
Manager ds. Ryzyka

12 lat na rynku kapitaƂowym w IFM Global Funds