Jakub Kozłowski, CFA
Jakub Kozłowski, CFA
Investment Manager

7 lata doświadczenia w analizach makroekonomicznych i finansowych zdobyte m.in. w Union Investment TFIi Opera TFI