Bartosz Kostecki
Bartosz Kostecki
Trader

10-letnie doświadczenie na rynku kapitałowym zdobyte m.in. w TFI Allianz i Opera TFI