Adam Rzepecki
Adam Rzepecki
Associate

6 lat pracy na rynku kapitaƂowym, w domu maklerskim i funduszach, m.in. w Erste Securities