Przemysł

CVI jest zainteresowane finansowaniem przedsięwzięć w szeroko rozumianym sektorze przemysłowym. Finansowaliśmy lub finansujemy tak odległe od siebie dziedziny jak produkcja akumulatorów samochodowych, pianki poliuretanowej na potrzeby sektora meblarskiego, hydraulika siłowa, odlewy żeliwne czy konstrukcje stalowe.

Nasze finansowanie w każdym przypadku dopasowane jest do sytuacji i wymagań przedsiębiorstwa adresując tym samym specyficzne wymagania rynku przemysłowego. Rozumiemy zmiany zachodzące na rynku, specyficzne wymagania klientów, ciągłą i równoczesną presję na jakość produktu, elastyczność dostaw przy zachowaniu konkurencyjnych cen. Na bieżąco śledzimy też wpływ czynników zewnętrznych takich jak koszty mediów czy pracy. Dlatego dialog z nami nie wymaga tłumaczenia nam modelu biznesowego od podstaw.

Zaczynamy od razu zrozumienia problemu jakie nasze finansowanie ma rozwiązać. Często jesteśmy uzupełnieniem finansowania bankowego umożliwiając realizację dalekosiężnych planów, dla realizacji których niezbędne jest dodatkowe finansowanie. Może być one przeznaczone zarówno na inwestycje w nowe moce produkcyjne (przez zakup nowych maszyn, rozbudowę zakładów czy przejęcia innych podmiotów) czy też wzmocnienie kapitału obrotowego. Finansujemy również zmiany struktury kapitałowej od refinansowania istniejących zobowiązań finansowych do finansowania zmian właścicielskich poprzez rekapitalizację czy odkup udziałów lub akcji.

Osoby kontaktowe


Marcin Leja
Marcin Leja
Magdalena Śniegocka
Magdalena Śniegocka


Przykłady inwestycji


Studium przypadku