Technologia, media i telekomunikacja

Pomimo, że fundusze zarządzane przez CVI nie inwestują w venture debt (dług dla spółek na wczesnym etapie rozwoju) oraz startupy, to zrealizowaliśmy wiele inwestycji w sektorze nowych technologii w tym e-commerce.

Na bieżąco obserwujemy kluczowe trendy technologiczne. Spółki w które inwestujemy są często na etapie dużego wzrostu (warunkiem koniecznym dla CVI jest powtarzalność lub duża dynamika wzrostu przychodów), natomiast niekoniecznie  mogą się pochwalić odpowiednim poziomem zysków. Rozumiejąc specyfikę modelu biznesowego, fundusze zarządzane przez CVI są w stanie zapewnić finansowanie, które maksymalizuje potencjał wzrostu danej spółki. 

CVI finansuje firmy na rynku telekomunikacji ze szczególnym uwzględnieniem operatorów mobilnych, graczy oferujących usługi 3/4 P, właścicieli i operatorów sieci światłowodowych.

W minionych latach CVI przeprowadziło Due Diligence wielu dostawców usług telekomunikacyjnych w Europie Środkowej, a główny nacisk analizy przykładany był na przewidywalność przychodów, stabilność wskaźników operacyjnych (w tym ARPU), otoczenie konkurencyjne, możliwości wzrostu, przyszłe wymagania dotyczące nakładów inwestycyjnych oraz zdolności do uzyskania/ utrzymania oszczędności operacyjnych. Z uwagi na wpisaną w model biznesowy stabilność przepływów operacyjnych możliwe jest osiągnięcie struktury finansowania z wyższym poziomem dźwigni finansowej.

Historycznie fundusze zarządzane przez CVI dostarczały średnio- oraz długoterminowego finansowania dłużnego typu senioralnego, junioralnego oraz typu Mezzanine dużym oraz średniej wielkości spółkom telekomunikacyjnym. Finansowanie odpowiadało na potrzeby finansowe firm związane z finansowaniem nakładów inwestycyjnych, fuzji i przejęć (M&A), rekapitalizacji, refinansowania oraz finansowania zapotrzebowania na kapitał obrotowy.

 

Osoby kontaktowe


Jacek Kawałczewski, CFA
Jacek Kawałczewski, CFA
Paweł Jacel, CFA
Paweł Jacel, CFA


Przykłady inwestycji


Studium przypadku