Nieruchomości

Sektor bankowy finansuje z reguły projekty deweloperskie, które znajdują się w dalszej fazie realizacji, zabezpieczając się na aktywach rzeczowych (hipotekach). CVI wychodzi naprzeciw potrzebom emitentów, poszukującym finansowania na wczesnym etapie realizacji projektu, w celu nabycia banku ziemi czy też uzupełnienia wkładu własnego potrzebnego na zaciągnięcie kredytów, umożliwiając finansowanie mniej lub bardziej formalnych grup kapitałowych. Jednocześnie, CVI przeprowadza także transakcje oparte o finansowanie projektowe dla tych deweloperów, którym banki odmówiły udzieleniu kredytów ze względu na podwyższony poziom zadłużenia finansowego czy też brak możliwości ustanowienia zabezpieczeń rzeczowych na aktywach spółki. Od momentu rozpoczęcia działalności zrealizowaliśmy ponad 220 transakcji w branży nieruchomości, na łączne ok. PLN 2,3 mld w formule private debt.

Osoby kontaktowe


Piotr Gocłowski
Piotr Gocłowski
Karol Skiba
Karol Skiba


Przykłady inwestycji


Studium przypadku