Hotele i rozrywka

Działalność hotelowa z racji swojej specyfiki i etapu rozwoju może być finansowana przez fundusze dłużne zarządzane przez CVI w różnej formie:

  1. Funkcjonujący biznes hotelowy – średnioterminowe finansowanie dłużne oparte na prowadzonej działalności operacyjnej, wspierające bieżące potrzeby płynnościowe, restrukturyzację istniejącego zadłużenia, sfinansowanie nowych nakładów inwestycyjnych (rozbudowa, rozszerzenie działalności) lub zmiany właścicielskie (wykup udziałowca, rekapitalizacja);
  2. Nowe projekty – finansowanie dłużne budowy i wyposażenia obiektu hotelowego, gdzie źródłem spłaty jest refinansowanie kredytem bankowym po ukończeniu i uruchomieniu hotelu, wpływy ze sprzedaży jednostek condo lub przepływy z następującej fazy operacyjnej. Finansowanie może być jedynym źródłem zadłużenia (finansowanie senioralne, zabezpieczenie hipoteczne) lub uzupełnieniem wkładu własnego (finansowanie typu Mezzanine, junioralne) przy finansowaniu kredytem bankowym;

Działalność wypoczynkowa (aquaparki, spa, parki rozrywki, infrastruktura sportowa lub rozrywkowa) ma podobną charakterystykę i podejście do finansowania jak wspomniane powyżej hotele (funkcjonujący biznes/ nowe projekty).

CVI poddało analizie ponad 60 projektów hotelowych i działalności wypoczynkowej (istniejących oraz projektowanych) w minionych 5 latach, zarówno wypoczynkowych jak i typu miejskiego (hotele), istniejące i nowe projekty (działalność wypoczynkowa). Kluczowymi elementami dla uzyskania decyzji są: parametry operacyjne hotelu, lokalizacja i konkurencja, doświadczenie operatora, analiza budżetu, parametrów LTC oraz LTV, wkład własny, ocena ryzyka uzyskania kredytu bankowego po ukończeniu projektu, ocena ryzyka komercjalizacji (sprzedaż jednostek condo). Projekty wypoczynkowe są oceniane pod względem realnych/ planowanych wartości operacyjnych (liczba wejść, cennik, presja konkurencyjna, oczekiwane zmiany w zachowaniu klientów, trendy rynkowe.

Łączna ekspozycja na sektor hotelowy oraz dla projektów wypoczynkowych funduszy zarządzanych przez CVI wynosiła na koniec 2018 ponad PLN 100m.

Osoby kontaktowe


Jacek Kawałczewski, CFA
Jacek Kawałczewski, CFA
Emmanuel Daull
Emmanuel Daull


Przykłady inwestycji


Studium przypadku