Energia

CVI posiada wieloletnie doświadczenie w finansowaniu średniej wielkości przedsiębiorstw działających na rynku energetycznym. Fundusze zarządzane przez CVI wspierały procesy restrukturyzacyjne, budowę aktywów wytwórczych oraz dystrybucyjnych jak również finansowały działalność bieżącą firm aktywnych w zakresie generacji i kogeneracji, dystrybucji oraz sprzedaży energii elektrycznej, ciepła i gazu.

Zrozumienie uwarunkowań rynkowych, taryfowych, systemowych i technologicznych, a także zrozumienie potrzeb firm funkcjonujących na rynku energetycznych umożliwiło CVI przeprowadzenie kilkudziesięciu procesów due diligence w Polsce oraz Europie Środkowej pojedynczych projektów wytwórczych (w tym farmy fotowoltaiczne, wiatrowe), przedsiębiorstw zintegrowanych wertykalnie/ horyzontalnie.

Łączna ekspozycja na sektor energetyczny funduszy zarządzanych przez CVI wynosiła na koniec 2018 około PLN 25m.

Osoby kontaktowe


Emmanuel Daull
Emmanuel Daull
Jacek Kawałczewski, CFA
Jacek Kawałczewski, CFA