Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw FIZ AN seria C, liderem zestawienia stóp zwrotu funduszy polskich obligacji korporacyjnych. Fundusz od początku tego roku zarobił 4,6 proc.