Private debt

CVI jest liderem rynku private debt w Polsce

Z wielu przyczyn i w wielu sytuacjach gospodarczych tradycyjne formy finansowania nie zdają już egzaminu. Do tej pory przedsiębiorca, który potrzebował dodatkowych środków na rozwój i wzrost miał ograniczony wybór w postaci banków, rynku publicznego lub funduszy private equity.

Private debt jest stosunkowo nową klasą aktywów zyskującą coraz większą popularność. Private debt oznacza bezpośrednie finansowanie dłużne przedsiębiorstw przez podmioty inne niż banki.

Dzięki finansowaniu private debt dostarczanemu przez fundusze zarządzane przez CVI przedsiębiorca jest w stanie pozyskać potrzebne środki przez przejrzysty i szybki proces inwestycyjny zakończony elastyczną strukturą finansowania, jakiej tradycyjne źródła finansowania nie są w stanie dostarczyć.

Zalety private debt

Co odróżnia private debt
od finansowania bankowego?

Finansowanie private debt jest udzielane przez fundusze zarządzane przez CVI w rezultacie bilateralnych negocjacji, podczas których wypracowywana jest struktura finansowania i jego warunków w pełni dopasowana do danego przedsiębiorstwa. Daje to elastyczność nie do osiągnięcia przez banki. Poza tym sam proces jest zdecydowanie krótszy i zazwyczaj nie przekracza czterech tygodni.

Co odróżnia private debt
od private equity?

Finansowanie private debt to dodatkowe środki na rozwój przedsiębiorstwa bez konieczności sprzedawania udziałów czy akcji. Fundusz private debt pozostaje również pasywny w sferze zarządzania przedsiębiorstwem nie wymagając zmian w radzie nadzorczej czy zarządzie.

Co jest ważne dla CVI?

Analizując dany projekt CVI skupia się nie tyle na historycznych wynikach co na przyszłości przedsiębiorstwa i jego wzroście wynikającym z udzielenia finansowania. Interesują nas przede wszystkim przyszłe przepływy pieniężne.

Czy potrzebne są
zabezpieczenia rzeczowe?

CVI opiera swoją decyzję inwestycyjną przede wszystkim w oparciu o szacunki przyszłych przepływów pieniężnych. W sytuacjach, w których nie budzą one naszych wątpliwości jest możliwe uruchomienie finansowania bez zabezpieczeń rzeczowych. W niektórych przypadkach zabezpieczenie będzie jednak konieczne i może mieć postać hipoteki, zastawu na aktywach lub akcjach czy udziałach lub też poręczenia innego podmiotu.

Jak wygląda
due diligence?

To zależy od sytuacji. W niektórych przypadkach zostanie ono ograniczone do analizy dostarczonych dokumentów oraz serii spotkań z osobami zarządzającymi przedsiębiorstwem. W innych niezbędne będzie zaangażowanie doradców zewnętrznych, którzy przeprowadzą pełne due diligence finansowe, podatkowe czy prawne.

CVI Dom Maklerski sp. z o.o. („CVI”) to niezależna firma inwestycyjna kontynuująca działalność operacyjną Credit Value Investments. Działając od 2012 roku w krótkim czasie zdobyła pozycję lidera w poza-bankowym finansowaniu długiem przedsiębiorstw w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej.