Nasze Atuty

Wspieramy finansowo rozwój przedsiębiorstw

CVI jest liderem w poza bankowym finansowaniu przedsiębiorstw. Dzięki formule działania private debt oraz zdobytemu doświadczeniu, współpraca z CVI ma wiele zalet  w stosunku do tradycyjnej relacji z bankiem czy innymi dostawcami kapitału.

Szerokie spektrum
rodzajów finansowania

Fundusze zarządzane przez CVI adresują różne potrzeby finansowe i sytuacje w rozwoju przedsiębiorstwa dostarczając finansowania w formie długu senioralnego, długu podporządkowanego, unitranche, mezzanine, distressed oraz instrumentów charakterystycznych dla private equity.

Szybkość działania

Decyzje inwestycyjne są podejmowane w biurze w Warszawie co umożliwia szybkie decyzje w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu gospodarczym. Proces inwestycyjny CVI jest zorientowany na szybkie i efektywne podejmowanie decyzji.

Elastyczność

Finansowanie oferowane przez fundusze zarządzane przez CVI jest zawsze „szyte na miarę” czyli dopasowane do indywidualnych potrzeb emitenta oraz cechuje się elastycznością niedostępną dla finansowania bankowego.

Orientacja na rozwój

Parametry finansowe i operacyjne finansowania są ustalone w taki sposób , by wspierać a nie ograniczać rozwój przedsiębiorstwa.

Bezpośrednia relacja

Osoby, które pracują nad daną transakcją mają faktyczny wpływ na podejmowane decyzje inwestycyjne i są zawsze dostępne by przedyskutować niespodziewane sytuacje czy zmiany w otoczeniu biznesowym emitenta.

Doświadczenie i wiedza

CVI zrealizowała kilkaset transakcji praktycznie we wszystkich branżach. Daje jej to unikalne zrozumienie otoczenia biznesowego danego przedsiębiorstwa. Tak szerokie doświadczenie to również dostęp do wiedzy wielu ekspertów branżowych.

CVI Dom Maklerski sp. z o.o. („CVI”) to niezależna firma inwestycyjna kontynuująca działalność operacyjną Credit Value Investments. Działając od 2012 roku w krótkim czasie zdobyła pozycję lidera w poza-bankowym finansowaniu długiem przedsiębiorstw w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej.