CVI  Dom  Maklerski sp z o.o.

Najaktywniejszy uczestnik w zakresie inwestycji w dług korporacyjny w Europie Środkowo-Wschodniej

CVI Dom Maklerski (CVI) jest niezależną firmą inwestycyjną kontynuującą działalność Credit Value Investments, która w krótkim czasie zdobyła pozycję lidera w pozabankowym finansowaniu przedsiębiorstw w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

CVI (jako Credit Value Investments) od 2012 r. zrealizowała ponad 700 transakcji, w tym 450 typu private debt. Obecnie zarządza aktywami o łącznej wartości 5,6 miliarda zł w ramach siedmiu funduszy inwestycyjnych zamkniętych

CVI wyróżnia szybkość i elastyczność w działaniu, która jest możliwa dzięki zespołowi o różnorodnym doświadczeniu zawodowym zdobytym w funduszach inwestycyjnych, bankach korporacyjnych i inwestycyjnych, funduszach private equity, doradztwie transakcyjnym, consultingu strategicznym, zarządzaniu operacyjnym przedsiębiorstwem  oraz doskonałej znajomości wielu branż gospodarki i szerokim kontaktom na rynku.

CVI Dom Maklerski sp. z o.o. („CVI”) to niezależna firma inwestycyjna kontynuująca działalność operacyjną Credit Value Investments. Działając od 2012 roku w krótkim czasie zdobyła pozycję lidera w poza-bankowym finansowaniu długiem przedsiębiorstw w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej.