Posiadamy sprawdzony i przejrzysty proces inwestycyjny

W przypadku długu jesteśmy w stanie dostarczyć kapitał w ciągu 4-6 tygodni. Proces dla inwestycji typu private equity angażuje zazwyczaj więcej czasu, gdyż zależy od uwarunkowań prowadzonego procesu sprzedaży oraz wymagań właścicieli.
Wstępna ocena
Analiza i spotkanie
z zarządem
CVI - Potwierdzenie
zainteresowania
Dokumentacja
i zamknięcie
CVI - Decyzja komitetu
inwestycyjnego
Negocjacja
warunków
CVI - Uruchomienie
środków
Monitorowanie
inwestycji
Spłata / wyjście z inwestycji