Open Finance Obligacji Korporacyjnych Europy Środkowej i Wschodniej FIZAN

Wehikuł poprzez, który CVI realizuje strategię private debt w rejonie Europy Środkowej i Wschodniej. Obecnie aktywa przekraczają już 300 mln zł. Fundusz inwestuje w formule private debt, głównie udzielając finansowania senior oraz junior.

Przejdź do strony funduszu