Distressed Assets FIZAN

Fundusz inwestujący w przedsiębiorstwa przechodzące proces restrukturyzacji, sytuacje specjalne lub inne projekty o podwyższonym ryzyku. Aktywa funduszu wynoszą 100 mln zł, zaś zakres geograficzny ograniczony jest do Polski.

Podstawowe informacje o funduszu »