Nasze fundusze

CVI zarządza czterema funduszami inwestującymi w dług korporacyjny o różnym profilu ryzyka kredytowego.

Jeden z największych funduszy obligacji korporacyjnych w Polsce o aktywach przekraczających 2 mld zł. Inwestuje zarówno na rynku publicznym jak i na rynku private debt, głównie udzielając finansowania senior, junior oraz unitranche.

Podstawowe informacje o funduszu

Wehikuł poprzez, który CVI realizuje strategię private debt w rejonie Europy Środkowej i Wschodniej. Obecnie aktywa przekraczają już 300 mln zł. Fundusz inwestuje w formule private debt,  głównie udzielając finansowania senior oraz junior.

Przejdź do strony funduszu

Fundusz o aktywach blisko 500 mln zł. Udziela finansowania typu mezzanine, ale również może zaangażować się w projekty typu private equity. Mandat geograficzny obejmuje Polskę i inne kraje regionu CEE.

Podstawowe informacje o funduszu »

Fundusz inwestujący w przedsiębiorstwa przechodzące proces restrukturyzacji, sytuacje specjalne lub inne projekty o podwyższonym ryzyku. Aktywa funduszu wynoszą 100 mln zł, zaś zakres geograficzny ograniczony jest do Polski.

Podstawowe informacje o funduszu »

CVI Dom Maklerski sp. z o.o. („CVI”) to niezależna firma inwestycyjna kontynuująca działalność operacyjną Credit Value Investments. Działając od 2012 roku w krótkim czasie zdobyła pozycję lidera w poza-bankowym finansowaniu długiem przedsiębiorstw w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej.